Олександр Микитенко
Ім'я

Олександр Микитенко

Посада

Технічний директор

Освіта

1993-1998 НПУ ім. Драгоманова, http://www.npu.edu.ua/, спеціальність хімія-біологія, фахівець 2008-2012 Інститут післядипломної освіти КНУБАhttps: //iino.knuba.edu.ua/, Спеціальність -міських будівництво і господарство, Інженер-будівельник

Програми

AutoCAD

Обов'язки

Контролює дотримання технологічної дисципліни, правил технічної експлуатації обладнання та норм витрат матеріальних ресурсів, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту.

Завдання та обов'язки, завдання та посадові обов'язки

Визначає технічну політику і перспективи розвитку підприємства, забезпечуючи постійне підвищення рівня технічної оснащеності виробництва, скорочення витрат праці на виробництво продукції (надання послуг), поліпшення їх якості і ефективне використання виробничих фондів.

Керує розробкою виробничо-технічної частини проекту перспективного і поточного планів виробництва.

Розподіляє по об'єктах робіт механізми, устаткування, апаратуру, забезпечує їх правильну експлуатацію і ремонт.

Здійснює контроль за забезпеченням виробничих підрозділів послугами ремонтно-механічної та енергетичної служб підприємства, транспортом. Організовує роботу по впровадженню нової техніки і технології виробництва, наукової організації праці, а також заходів по механізації трудомістких процесів, використання резервів підвищення продуктивності праці та зниження вартості виконуваних робіт.

Бере участь у складанні заявок на матеріально-технічне забезпечення підприємства необхідним обладнанням, запасними частинами, інструментом і т.

Забезпечує впровадження заходів щодо вдосконалення організації виробництва і праці, технічного переозброєння виробничих підрозділів, створення найбільш сприятливих умов роботи, підвищення культури виробництва, вдосконалення технічного нормування і оплати праці робітників. Бере участь в підборі і комплектації виробничих дільниць робітниками і технічними кадрами. Організовує роботу в сфері технічної інформації, раціоналізації і винахідництва, поширення передового досвіду, забезпечує навчання і підвищення кваліфікації кадрів.

Організовує складання та подання виробничої та оперативної звітності.

Керує діяльністю технічних служб підприємства.